Ποιοι είμαστε


Τελικός στόχος του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε είναι οι προσφερόμενες μας υπηρεσίες να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον συνεργάτη μας και να είναι η βάση για την συνεχή του ανάπτυξη και βελτίωση.

 

Όπως λέει και το μότο μας “Your Mission, Our Solutions”, με οδηγό το όραμα του ιδιοκτήτη της κάθε επιχείρησης για την εταιρία του, προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις.  

 

Με βάση το πιο πάνω η αρχική μας προσέγγιση στο κάθε έργο, είναι να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης, να αντιληφθούμε τις παραμέτρους και τις απαιτήσεις διαχείρισής της έτσι ώστε να σχεδιάσουμε και να προσφέρουμε υπηρεσίες με συγκεκριμένες λύσεις. 

 

Τι λένε οι συνεργάτες /πελάτες μας


Οδηγός μας, το όραμα σας για την επιχείρηση σας
Οδηγός μας, το όραμα σας για την επιχείρηση σας

Οι πιο αξιόλογοι κριτές της απόδοσής μας είναι, φυσικά, οι εταιρίες που μέχρι τώρα έχουμε συνεργασία. Εμείς δεν θεωρούμε τις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε “πελάτες” αλλά “συνεργάτες” μας.

 

Σκοπός μας είναι να φέρουμε τη θετική αλλαγή στην εταιρία όπου ολοκληρώνουμε μια μελέτη, καθώς η δική τους βιωσιμότητα και ευημερία επηρεάζουν και την δική μας. Για τον λόγο αυτό η καλύτερή μας διαφήμιση είναι οι εταιρίες στις οποίες ολοκληρώσαμε μελέτες.

 

Αυτό μας δίνει το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά και την όρεξη να γίνουμε ακόμα καλύτεροι με νέες καινοτόμες ιδέες.

 

Επιπρόσθετα, έχει ως αντίκτυπο την υψηλή επαναλαμβανόμενη συχνότητα μελετών που αναλαμβάνουμε σε κάθε πελάτη/συνεργάτη μας.

 

Επιπλέον, οι μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε περαιτέρω εξειδίκευση και να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικότερες και καλύτερα προσαρμοσμένες υπηρεσίες. 

Προσέγγιση μιας μελέτης


Τα στελέχη της A.K. Anaglyfo Consulting Ltd, ενσωματώνονται στην καθημερινότητα της επιχείρησης καταγράφοντας ανάγκες, προβλήματα, αδύναμα και δυνατά σημεία. Στην συνέχεια δημιουργούνται προτάσεις βελτίωσης και από κοινού με τον πελάτη, σεβόμενοι την κουλτούρα της εταιρείας, αποφασίζουμε και υλοποιούμε τα σχέδια δράσης εκπαιδεύοντας το προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτά.

 

 

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner