Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)


 

O νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος μπήκε σε ισχύ τον Μάιο 2018, θα αποτελέσει μια σύγχρονη πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποθηκεύουν στο αρχείο τους προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών και προσωπικού.

 

Ως εκ τούτου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για κάθε επιχείρηση ως προς την κατανόηση της νέας νομοθεσίας, γνώση για το πως θα εφαρμοσθεί, γνώσεις κρυπτογράφησης των αρχείων και για τρόπους αντιμετώπισης τυχών ελέγχων, αναγνώριση των κενών, ανάθεση ρόλων, δημιουργία πολιτικής και διαδικασιών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμοστεί ο κανονισμός όσο το δυνατό καλύτερα.

 

Επίσης, υπάρχει η ανάγκη για γνώσεις δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου Σύστηματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να είναι καλυμμένη Νομικά έναντι του κανονισμού.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές Προστασίας Δεδομένων
 • Προετοιμάσουν την εταιρεία τους για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679)
 • Ελέγχουν, αξιολογούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (με ρόλους, σχέδια, πολιτικές και πρακτικές κλπ.)
 • Αξιοποιήσουν ένα σύνολο πρακτικών υποθέσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (data protection case studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα βελτίωσης
 • Σχεδιάσουν μέτρα Προστασίας Δεδομένων για όλα τα Εταιρικά Δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την επιχείρησή τους
 • Υλοποιούν τεχνικές για τη βελτίωση της Ποιότητας Δεδομένων και την Αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφορικής που έχουν εγκαταστήσει.

Μέθοδοι Καταγραφής και Βελτιωσης Παραγωγικότητας


Στις επιχειρήσεις υπάρχει η ανάγκη για κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, του τρόπου μέτρησης της παραγωγικότητας και των τρόπων αύξησής της, έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι εστίες χαμηλής παραγωγικότητας και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Με αυτό τον τρόπο οι στόχοι μείωσης των εξόδων και αύξησης της παραγωγικότητας θα επιτευχθούν. Επίσης, υπάρχει η ανάγκη για εστίαση στους τομείς όπου η παραγωγικότητα είναι αυξημένη και στους τομείς όπου είναι μειωμένη κάτι που θα βοηθήσει στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 

- κατανοήσουν πλήρως την έννοια της παραγωγικότητας

- ξεχωρίσουν τα λάθη που γίνονται τα οποία συμβάλλουν στην μείωση της παραγωγής

- αντιληφθούν της ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού

- αποτιμούν σωστά τις εκροές και εισροές

 

Σύγχρονες Πρακτικές Μείωσης του Κόστους στις Επιχειρήσεις


Το περιθώριο κέρδους σε αρκετές επιχειρήσεις έχει μειωθεί στο ελάχιστο γι’ αυτό και υπάρχει η ανάγκη για γνώσεις κοστολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται, όπως επίσης και η ανάγκη για γνώση των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι κερδοφόρα ή προκαλούν ζημιά. Ακόμη, οι καθημερινές ανάγκες για καθορισμό της τιμής πώλησης προϊόντος ή / και μιας υπηρεσίας, για καθορισμό των εκπτώσεων και για υπολογισμό της κερδοφορίας των πωλήσεων καθιστούν απαραίτητες τις γνώσεις κοστολόγησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, δημιουργίας δομών κοστολόγησης καθώς και εφαρμογής εργαλείων κοστολόγησης. 

 

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 

- κατανοήσουν πλήρως την δομή κόστους του προϊόντος

- ξεχωρίσουν τα εργαλεία προϋπολογισμού και παρακολούθησής του

- αντιληφθούν τα κριτήρια σχεδιασμού των κέντρων κόστους

- γνωρίζουν τον ρόλο και πλεονεκτήματα ενός συστήματος κοστολόγησης

- αναγνωρίζουν, υπολογίζουν και κατανέμουν όλες τις αιτίες κοστών

- βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός συστήματος κοστολόγησης στην δική τους επιχείρηση

- διευθύνουν ανεξάρτητα το σύστημα κοστολόγησης της επιχείρησης τους

- δημιουργούν αναφορές απόκλισης κόστους

 

Train The Trainer - Κάτι Περισσότερο από ένα Απλό Σεμινάριο


Τα στελέχη ενός οποιουδήποτε οργανισμού χρειάζονται να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες όπως παρουσιάσεις, ομιλίες προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων και εκπαίδευση συναδέλφων  χωρίς απαραίτητα να είναι εκπαιδευτές. Η εξάσκηση και τελειοποίηση αυτής της πρακτικής από τον καθένα μας επιτυγχάνεται με την ορθή αρχική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση.
 

 

Αρκετοί εκπαιδευτές παρόλο που κατέχουν τις τεχνικές γνώσεις του θέματος τους, αποτυγχάνουν στον ρόλο τους ως παρουσιαστές. Υπάρχει η ανάγκη να καταρτισθούν στις σύγχρονες αντιλήψεις εκπαίδευσης που θέλουν τον εκπαιδευτή / παρουσιαστή όχι μόνο σαν έναν απλό γνώστη του αντικειμένου του ή έναν απλό μεταδότη γνώσεων, αλλά έναν εμψυχωτή και συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας. Κάποιον που γνωρίζει πώς να αναπτύξει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την κριτική τους ικανότητα και πολλά άλλα. Η εκπαίδευση η οποία δεν είναι αποτελεσματική δημιουργεί προβλήματα,  παρεξηγήσεις, ένταση και ακόμη δυσαρέσκεια εκπαιδευομένων.

Στόχοι του προγράμματος:

 • Να σχεδιάσουν και να οργανώσουν ένα προγράμμα κατάρτισης (πλάνο εκπαίδευσης, σχέδιο μαθήματος, παραγωγή εκπαιδευτικού βοηθητικού υλικού κλπ.), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, αλλά και τις ανάγκες και την κατάσταση του οργανισμού που απευθύνονται
 • Να διεκπεραιώσουν με επιτυχία ένα προγράμμα κατάρτισης στον χώρο εργασίας τους ή αλλού
 • Να διδάξουν χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή, ενθάρρυνση και καθοδήγηση των εκπαιδευομένων
 • Να συντονίσουν και να εμψυχώσουν την ομάδα των εκπαιδευομένων κατά την διάρκεια του προγράμματος
 • Να αναλύουν κριτικά το εκπαιδευτικό τους έργο και να αξιολογούν το αποτέλεσμα της εκπαίδευσής τους
 • Να δημιουργούν μια ανοικτή και συνεργατική σχέση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

7 Βήματα για την Επιτυχημένη Πώληση


'H διαδικασία της πώλησης για πρώτη φορά καταγραμμένη με συγκεκριμένα βήματα έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη επιτυχία. Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα πωλήσεων που περιλαμβάνει με λεπτομέρεια όλα τα στάδια, από την έναρξη μέχρι το κλείσιμο της πώλησης, και την διατήρηση του πελάτη!'
 
Ο πελάτης πριν αποφασίσει να αγοράσει πρέπει να σχηματίσει θετική άποψη για τον πωλητή, την εταιρεία του, το προϊόν/υπηρεσία/τιμή και την χρονική στιγμή που θα αγοράσει.
Επιπλέον, ο πελάτης αγοράζει για ένα ή περισσότερα από τα εξής κίνητρα: να έχει κέρδος, να μην έχει ζημιά, για άνεση και ευκολία, για ασφάλεια και προστασία, για περηφάνια απόκτησης, και τέλος για συναισθηματική ικανοποίηση.
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πιο αποδοτική διαπραγματευτική μέθοδο που εφαρμόζεται παγκοσμίως για το επιτυχημένο κλείσιμο της πώλησης.
 
Θέματα που θα καλυφθούν:
Ο επαγγελματίας πωλητής γνωρίζει τι επηρεάζει τον πελάτη στην αγορά του και με εργαλείο το συγκεκριμένο σύστημα πωλήσεων, βοηθά/ καθοδηγεί/ πείθει τον πελάτη να προχωρήσει με την αγορά. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα πωλήσεων διδάσκει τον πωλητή τα 7 επιτυχημένα επίπεδα της πώλησης, που είναι τα εξής:

 1. Προσέγγιση
 2. Προαγωγή
 3. Συμφωνία ανάγκης
 4. Εταιρεία
 5. Πλήρωση ανάγκης
 6. Πράξη δέσμευσης
 7. Τσιμέντωμα της πώλησης

Ανέδειξε τη Δύναμη του Brand σου σε Περιόδους Ύφεσης


 

Με το σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορέσουν να κατασκευάσουν το κατάλληλο πλάνο στρατηγικής της μάρκας τους και να κάνουν πράξη την φιλοσοφία και φιλοδοξία της εταιρίας τους. Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν για τις τεχνικές που θα τους βοηθήσουν:

 

να αναβαθμίσουν την δύναμη της μάρκας τους (Brand)

να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση τους και στα προϊόντα/υπηρεσίες τους

να ενημερωθούν για τους παράγοντες της μακροχρόνιας επιτυχίας ενός brand

στην διαχρονική καλή σχέση με τους πελάτες/συνεργάτες τους. 

 

Στόχοι του προγράμματος:

- Κατανόηση της μάρκας και εταιρικών προϊόντων

- Πλάνο στρατηγικής της μάρκας της εταιρίας

- Γνώση των αρχών του Brand Management

- Δυνατά και αδύνατα σημεία του Brand της εταιρίας

- Ανάγκες και επιθυμίες των πελατών

- Δημιουργία της επιθυμητής μάρκας

- Εργαλεία και πρακτικές για διαχείριση της μάρκας σε βάθος χρόνου 

ADVANCED EXCEL - Για Στελέχη Επιχειρήσεων


Το σεμινάριο αυτό  είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων που έχουν τις βασικές γνώσεις Excel και που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στο πρόγραμμα, να  γνωρίσουν τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του προγράμματος και να μπορούν να το εφαρμόσουν στις καθημερινές τους εργασίες έτσι ώστε να γίνονται απλές. 
Αποτέλεσμα θα είναι να γίνουν πιο παραγωγικοί, να οργανώνουν καλύτερα τον χρόνο τους και να είναι σε θέση να διαχειρίζονται καλύτερα τις πληροφορίες και δεδομένα που λαμβάνουν. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει αρκετές πρακτικές εφαρμογές έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να εφαρμόσουν άμεσα τα όσα διδάχθηκαν.
Για 9 από τις 10 περιπτώσεις που ένας χρήστης ζητά  χρήση μακρο-εντολής υπάρχει έτοιμη λειτουργία του Excel που λύνει το πρόβλημα
 
Θέματα που θα καλυφθούν:
 • Επεξεργασία Δεδομένων
 • Προβολή δεδομένων
 • Συναρτήσεις έρευνας LOOKUP
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Σύνθετες Συναρτήσεις
 • Γραφήματα
 • Μακροεντολές (Macro)
 • Προστασία και Ασφάλεια
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι:
- θα είναι σε θέση να βρουν τρόπους απλοποίησης των χρονοβόρων διαδικασιών τους όσο αφορά την ανάλυση δεδομένων.
- θα είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες που τους προσφέρει οι excel έτσι ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν στον οργανισμό τους. Kαι την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στο χώρο εργασίας.

- θα μπορούν να εφαρμόσουν και να συνδυάσουν διάφορες εξειδικευμένες συναρτήσεις όπως Pivot Tables, VLOOKUP, COUNTIF, Macros, What-If Analyses μέσα από πραγματικά παραδείγματα.

Ποιοτική Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών


Η έννοια του πελατοκεντρικού προσανατολισμού μιας εταιρίας, σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται ορθά στην πράξη. Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση έχει σαν βασικό της χαρακτηριστικό όχι απλά την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, αλλά να ξεπεράσει τις προσδοκίες του. Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελεί ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια εταιρία το οποίο, όμως, πολλές φορές θυσιάζεται στο βωμό του κακώς εννοούμενου κέρδους.

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική περίοδο ορισμένοι πελάτες εκμεταλλεύονται την καλή και ποιοτική εξυπηρέτηση για δικό τους όφελος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στην εταιρία. Το πρόγραμμα αυτό ικανοποιεί την ανάγκη του πελατοκεντρικού προσανατολισμού, της αφοσίωσης στην εξυπηρέτηση του πελάτη, του χειρισμού απαιτητικών πελατών αλλά και της προστασίας των συμφερόντων της εταιρίας.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Με την αποπεράτωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 

- Αποσαφηνίζουν τη σημασία και ρόλο του πελάτη και πώς αυτός επηρεάζει το μέλλον και την επιτυχία

  της εταιρίας      

- Φροντίζουν υφιστάμενους πελάτες και να δημιουργούν υγιείς & μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις.

- Βελτιώσουν την αντιμετώπιση και την εξυπηρέτηση του πελάτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

  εταιρίας και τις απαιτήσεις της αγοράς

- Καθορίσουν τις καλύτερες τακτικές αναφορικά με τις σχέσεις & συμπεριφορές απέναντι στους πελάτες.

- Χειριστούν δύσκολους πελάτες και αρνητικές καταστάσεις

- Εφαρμόζουν τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της διαπραγμάτευσης

 

Time Management


Στο σημερινό χώρο εργασίας, η αυξανόμενη πίεση που ασκείται με στόχο την επιτυχία, καθιστά τη διαχείριση χρόνου ικανότητα βαρύτατης σημασίας. Πρέπει να μπορείτε να δουλεύετε αποδοτικά και αποτελεσματικά ώστε να διασφαλίσετε ότι θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

      - Επεξήγηση των καθημερινών «time logs» και των πλεονεκτημάτων τους.

- Προσδιορισμός των «χρονοκλεφτών» (time robbers). Να γίνει μια λίστα με δικά μας παραδείγματα.

- Διαχωρισμός των επειγουσών διακοπών του χρόνου εργασίας από τις λιγότερο επείγουσες διακοπές και συνόψιση των στρατηγικών αντιμετώπισής τους.

- Κατανόηση της σημασίας ενός ημερήσιου πλάνου δραστηριοτήτων – «To DO List»

- Κατανόηση της σημασίας του εβδομαδιαίου/μηνιαίου πλάνου και των ήδη εφαρμοσμένων οδηγών.

- Προσδιορισμός και επεξήγηση της σημασίας του delegation.

- Γνώση των κοινών  εμποδίων ενός delegation.

- Απαρίθμηση των 7 επιπέδων ενός  αποτελεσματικού delegation

Προσωπική Ανάπτυξη


Η ενθάρρυνση και εκπαίδευση του ατόμου ώστε να αποκτά την ευκαιρία να ανακαλύπτει τις ικανότητές του, μέχρι πρότινος μη-συνειδητοποιημένες, να υϊοθετεί νέες θετικές συμπεριφορές προκειμένου να απολαμβάνει καλύτερη ποιότητα ζωής και να διερευνά νέους δημιουργικούς τρόπους δραστηριοποίησης και επίτευξης όσων θετικών στόχων επιδιώκει στην ζωή του.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

- Να γίνει αντιληπτός ο λόγος που η προσωπική ανάπτυξη είναι σημαντική.

- Να αναγνωριστούν τα προσόντα και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του κάθε συμμετέχοντα.

- Να επεξηγηθεί τι είναι και τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης.

- Να ετοιμάσει ο κάθε συμμετέχοντας ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης.   

 

Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο (νέο ή έμπειρο) αλλά και σε φοιτητές και επαγγελματίες από κάθε τομέα όσο και σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) όλων των βαθμίδων με ένα και μοναδικό σκοπό: την παροχή εκείνων των γνώσεων ώστε να μπορέσει ο καθένας να προετοιμάσει τον εαυτό του για την ανάληψη διευθυντικών/ διοικητικών θέσεων στις οποίες εξ’ ορισμού χρειάζονται ηγετικές ικανότητες, ανεξάρτητα του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Με την αποπεράτωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 

- Γνωρίζουν τη σημασία του Στρατηγικού Προγραμματισμού, τους διαφορετικούς τύπους Στρατηγικού

  προγραμματισμού και του περιεχομένου του

- Ενταχθούν στη διαδικασία ετοιμασίας ενός στρατηγικού προγράμματος

- Αναλύουν το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και να εκτελούν ανάλυση SWOT

- Θέτουν Στρατηγικούς Στόχους σε διάφορα θέματα και σχέδια ∆ράσης για την επίτευξη τους

- Γνωρίζουν θεωρητικά και Πρακτικά το Management by objectives

 

Τεχνικές Διοίκησης Προσωπικού


Σκοπός του σεμιναρίου έιναι να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες ότι η κρίση απαιτεί και αλλαγή των δεξιοτήτων της διοίκησης προσωπικού. Απαιτεί λοιπόν, να αποκτήσουν μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση δίνοντας μεγάλη έμφαση στο να φροντίζουν το εργατικό δυναμικό τους να αισθάνεται όμορφα στο περιβάλλον εργασίας του και να νιώθουν ότι έιναι σημαντικοί για την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Έστω και αν οι καιροί είναι δύσκολοι, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην παρακίνηση των εργαζομένων, στην εκπαίδευση και να προβαίνουν στην αναγνώριση και την επιβράβευσή τους, ακόμη και όταν δεν είναι εφικτές οι υλικές παροχές. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν διάφορα μυστικά  για το πως πρέπει να διοικούν το προσωπικό τους σε περιόδους κρίσης.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν:

 

- Να είναι σε θέση να διοικούν σωστά το προσωπικό τους σε δύσκολες περόδους.

- Να γνωρίζουν τον τρόπο να παρακινούν και να ενθαρρύνουν αποτελεσματικά το προσωπικό και τους

  συνεργάτες τους.

- Να κατευθύνουν το προσωπικό τους, έτσι ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους που τους έχουν θέσει.

Ορθή Διαχείρηση Αποθεμάτων για Μείωση του Λειτουργικού Κόστους


Οι γνώσεις για ορθή διαχείριση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης θα εκπληρώσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για μείωση του λειτουργικού κόστους χωρίς να μειωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Η ανάγκη για την συνέχιση βιωσιμότητας της επιχείρησης εκπληρώνεται μέσω της μείωσης των λειτουργικών κόστων καθώς τα κέρδη από τις πωλήσεις ολοένα και μειώνονται.  

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού των αποθεμάτων για την καλύτερη διαχείριση και τη μείωσή τους. 

 

Προγραμματισμός Λειτουργιών και η Οργάνωση Διαχείρισης ενός Αποθηκευτικού και Διανεμητικού Κέντρου


Ο ορθός προγραμματισμός των λειτουργιών και η οργάνωση της διαχείρισης ενός Αποθηκευτικού και Διανεμητικού Κέντρου εκπληρώνει την ανάγκη των επιχειρήσεων για μείωση των λειτουργικών κόστων στα Αποθηκευτικά Κέντρα όπως (διαχείρισης, αποθήκευσης, στελέχωσης, εξοικονόμησης χώρου) αλλά και ανάγκες όπως αύξησης της παραγωγικότητας, καλύτερης  ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και μείωσης των λειτουργικών κόστων.

 

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις για τις αρχές που αποτελούν το σωστό προγραμματισμό λειτουργιών και την οργάνωση διαχείρισης ενός Αποθηκευτικού και Διανεμητικού Κέντρου. Πιο συγκεκριμένα θα είναι σε θέση: να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη, να αυξήσουν την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, να διαχειρισθούν καλύτερα τους χώρους αποθήκευσης και να αυξήσουν την εξυπηρέτηση των πελατών.

 

THIRD PARTY LOGISTICS SERVICES – Πώς και Γιατί;


To outsourcing υπηρεσιών θεωρείται από τις πλέον επιτυχημένες επιχειρηματικές ιδέες. Ειδικά σε θέματα Logistics το outsourcing έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που το υιοθετούν. Λόγω των πλεονεκτημάτων εφαρμογής του είναι αρκετά διαδεδομένο. Η ανάθεση όμως ζωτικών υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.

Υπάρχει η ανάγκη από τις επιχειρήσεις για γνώσεις που αφορούν αυτούς τους κινδύνους, για τα κριτήρια επιλογής του 3PL παροχέα, για δημιουργία ορθής συνεργασίας/σύμβασης με τον 3PL παροχέα, για τις δυνατότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις μεθόδους ενσωμάτωσης της τεχνολογίας τους, τις μεθόδους ελέγχου του 3PL παροχέα. 

 

 

Η Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα - LOGISTICS


Ο τομέας των logistics αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ο τομέας αυτός παρέχει ευκαιρίες, τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών για τον πελάτη όσο και για την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ενός προϊόντος ή / και υπηρεσίας. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουν οι επιχειρήσεις, αλλά και στη συνεχή δημιουργία νέων προϊόντων ή / και υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. 

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σωστή διαθεσιμότητα των προϊόντων, στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, με την σωστή παροχή υπηρεσιών. Θα γίνει κατανοητό ότι οι δραστηριότητες των logistics πρέπει να επηρεάζονται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών.

 

- Στρατηγικός σχεδιασμός

- Επιχειρησιακός σχεδιασμός

- Οργανωτικός σχεδιασμός

- Εξυπηρέτηση Πελατών

- Συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου απόδοσης

 

     

Ορθές Πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού


Οι επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη για ορθές διαδικασίες και οργάνωση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού όπως: απόδοση των εργαζομένων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, πρόσληψη των σωστών ατόμων για μια θέση εργασίας, αποφυγή συχνών εναλλαγών προσωπικού, πλήρη αξιοποίηση των προσόντων των εργαζομένων, ορθή επικοινωνία με τους εργαζόμενους. Αυτή η ανάγκη είναι πιο επιτακτική ειδικά σε δύσκολες οικονομικά περιόδους όπου δεν υπάρχουν περιθώρια χαμηλής παραγωγικότητας και περιττών εξόδων.  

 

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για:

 

 

- την διεξαγωγή αναλύσεων εργασίας (καθορισμός της φύσης της εργασίας κάθε εργαζόμενου)

- τον σχεδιασμό των αναγκών σε εργατικό δυναμικό και την προσέλκυση υποψήφιων εργαζόμενων

- την επιλογή υποψήφιων εργαζόμενων

- την παροχή κατευθύνσεων και την εκπαίδευση των εργαζόμενων

- την αξιολόγηση της απόδοσης

- την διαχείριση μισθών και ημερομισθίων (πώς να ανταμείβονται οι εργαζόμενοι)

- την παροχή κινήτρων και προσφορών

- την επικοινωνία (συνεντεύξεις, συμβουλευτική, εμπέδωση πειθαρχίας)

 

Σωστή Οργάνωση Αποθήκης για μια Λειτουργική Επιχείρηση


Η σωστή οργάνωση και λειτουργία μιας αποθήκης θα βελτιώσει όχι μόνο την αξιοποίηση του χώρου σε μια επιχείρηση, αλλά και την παραγωγικότητα και την ποιότητα των λειτουργιών της επιχείρησης. Μια κατάλληλα οργανωμένη αποθήκη εξυπηρετεί σε μέγιστο βαθμό όχι μόνο τους υπαλλήλους, αλλά κυρίως τους πελάτες, προμηθευτές και την ίδια την επιχείρηση με απώτερο σκοπό τη σωστή λειτουργία όλων των κλιμακίων, την μείωση κόστους και την αύξηση του κέρδους.

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις για τις αρχές που αποτελούν την σωστή οργάνωση των αποθηκών σε μια λειτουργική επιχείρηση.

 

 

- Εξυπηρέτηση του πελάτη

- Μείωση του κόστους

- Μείωση αποθεμάτων

- Σωστή και λειτουργική χρήση των χώρων

- Αύξηση του κέρδους

 

Διαμόρφωση Στρατηγικού Προγραμματισμού για Μμε


Στις ΜΜΕ υπάρχει η ανάγκη κατάρτισης σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς και οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν τη θέση τους στην αγορά, τις δυνατότητες και αδυναμίες τους, και τις μεθόδους εφαρμογής των μακροχρόνιων στόχων τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιβιώσουν και να ευημερούν μακροχρόνια. Αρκετές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν στρατηγικό προγραμματισμό ή γνώσεις εφαρμογής του καθώς λειτουργούν σε μεσοπρόθεσμη βάση και αναλώνονται στις καθημερινές τους δραστηριότητες κάτι που τις εμποδίζει στο να ανταπεξέρχονται σε αντιμετώπιση δυσκολιών. 

 

Στόχοι του προγράμματος:

 

Με την αποπεράτωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 

- Γνωρίζουν τη σημασία του Στρατηγικού Προγραμματισμού, τους διαφορετικούς τύπους Στρατηγικού

  προγραμματισμού και το περιεχόμενο τους

- Ενταχθούν στη διαδικασία ετοιμασίας και θεματολογία ενός στρατηγικού πλάνου

- Αναλύουν το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας

- Θέτουν Στρατηγικούς Στόχους σε διάφορα θέματα και σχέδια Δράσης για την επίτευξή τους

- Κατανοούν τη σημασία ενός επιχειρηματικού πλάνου, τη δομή, το περιεχόμενο και τον τρόπο χρήσης

 

Μέθοδοι Εξοικονόμησης Κόστους σε Στόλο Οχημάτων


Η προσπάθεια των επιχειρήσεων στις μέρες μας για επιβίωση, καθιστά απαγορευτικό κάθε περιττό κόστος. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η δραματική αύξηση των καυσίμων, το αυξημένο κόστος συντήρησης των οχημάτων, επιβάλλουν την ανάγκη για εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης του κόστους στους στόλους οχημάτων. Με συγκεκριμένες μεθόδους είναι δυνατή η μείωση του κόστους σε καύσιμα, συντήρησης του αυτοκινήτου και καλύτερης διαχείρισης του στόλου διανομής. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν πολλές και ενδιαφέρον μέθοδοι. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός απόκλισης από τις συγκεκριμένες μεθόδους τόσο περισσότερα τα έξοδα για την εταιρεία.  

 

Στόχοι του προγράμματος:

Οι υπεύθυνοι στόλων οχημάτων θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και διαδικασίες για εξοικονόμηση κόστους έτσι ώστε να εφαρμοσθούν από τις εταιρίες τους. Πιο συγκεκριμένα θα αποκτήσουν γνώσεις για:

 • Μείωση άμεσου μεταφορικού κόστους με τη μείωση της ανά χιλιόμετρο κατανάλωσης
 • Μείωση των έμμεσων σχετικών δαπανών με την ορθότερη χρήση των οχημάτων
 • Εφαρμογή από το προσωπικό μεθόδους εξοικονόμησης κόστους
 • Τελευταίες αλλαγές στην κυπριακή νομοθεσία για τους επαγγελματίες οδηγούς
 • Τρόποι διαμόρφωσης νοοτροπίας «ασφαλούς και οικονομικής οδήγησης»

COACHING - Καθοδήγηση για Ανάπτυξη Εργαζομένων


Παρατηρούμε ότι πολλές φορές εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που έφερε η οικονομική κρίση και τις συνέπειές τους στην συμπεριφορά, αλλά και την προσέγγισή μας στα διάφορα προβλήματα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους στον οργανισμό να προσαρμοστούν στις ανάγκες της οικονομίας και στα προσόντα και χαρακτηριστικά που πρέπει να κατέχουν στον οργανισμό.

 

Πείτε μας τις απορίες σας:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Πιστοποιημένη  Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner