ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών


Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Train the Trainer

Εκπαίδευση EEK - Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF5 (Επίπεδο 5)


Στρατηγική


Πρακτικές ομαλής διαδοχής στις επιχειρήσεις

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Διαχείριση Κρίσεων με Επίκεντρο την Διατήρηση της Κερδοφορίας


Συστήματα Ποιότητας ISO


ISO 22301 Εφαρμογή συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας

ISO 14001 Ενημέρωση για το σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

ISO 9001-2015 Ενημέρωση για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας

ISO 45001 Ενημέρωση  για το σύστημα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας


Πωλήσεις


Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος ΠωλήσεωνΠαραγωγικότητα


Τρόποι Βελτίωσης της Παραγωγικότητας


Διαχείριση Κόστους


Μέθοδος Κοστολόγησης Προϊόντων - ABC

Επικερδότητα μιας επιχείρησης και η επιτυχία της


Εξυπηρέτηση Πελάτων


Ποιοτική εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών

Σύγχρονες τεχνικές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Εξυπηρέτηση πελατών και αύξηση πωλήσεων


Ηγετικές Ικανότητες


Coaching προσωπικού

Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων


Ασφάλεια και Υγεία


Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας


Aνθρώπινο Δυναμικό


Διοίκηση και Οργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού


Logistics


Οργάνωση αποθεμάτων και  αποθηκών με στόχο την μείωση λειτουργικών κοστών

Third Party Logistics Services

Προγραμματισμός των  λειτουργιών ενός αποθηκευτικού και διανεμητικού κέντρου

Logistics Management


Στόλος οχημάτων


Κατάρτιση στην Ορθολογική Οδήγηση

Διαχείριση ανυψωτικών μηχανημάτων

Μέθοδοι εξοικονόμησης κόστους σε στόλο οχημάτων


Marketing


Κτίσιμο της Μάρκας / Branding


Ξενοδοχειακός τομέας


Εξυπηρέτηση Πελατών σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα

Μετρήσεις Βελτίωσης της Παραγωγικότητας σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα

Ασφάλεια και Υγειά σε Ξενοδοχειακή Μονάδα

Διαχείρισης αποθεμάτων και αποθηκών σε Ξεν. Μονάδες

Πρώτες Βοήθειες σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα

Τεχνικές Εξοικονόμησης της  Ενέργειας κατανάλωσης σε μια Ξενοδοχειακή Μονάδα

Παρουσίαση Υπηρεσιών Butlering

Αποτελεσματικές Τεχνικές Οροφοκομίας


Πρώτες ΒοήθειεςΠρώτες βοήθειες - Κάρπα με χρήση απινίδωτη

Πρώτες βοήθειες στο χώρο Εργασίας

Επείγοντα Περιστατικά στο χώρο Εργασίας

Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ναυαγοσωστικής 


Προσωπικά Δεδομένα


GDPR – Γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων


Παραγωγή


Οργάνωση Παραγωγής


Λογιστική


Anti-money laundering


Soft Skills


Διαχείριση Χρόνου


Άλλα Θέματα


Τεχνικές Ορθής Επικοινωνίας

Κατάρτιση κάτοικόν φροντιστών

Advanced Excel for Managers


Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner