Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να αναβαθμίσει τις Ηγετικές Ικανότητες των συμμετεχόντων ώστε να μην είναι απλά εκτελεστές αποφάσεων αλλά να συμμετέχουν στον προγραμματισμό εφαρμογή και έλεγχο των τμημάτων και του οργανισμού γενικότερα. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι Υπεύθυνοι Τμημάτων ή Διευθυντικά Στελέχη.

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να παρατηρούν συμπεριφορές και να τις επηρεάζουν είτε υποκινώντας τες, είτε ενθαρρύνοντας τες. Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του τμήματος του και να διευθύνει ομάδες ατόμων αποτελεσματικά.Τέλος, θα είναι σε θέση να αναπτύξει την εσωτερική επικοινωνία και την επιτυχία μεταξύ των εργαζόμενων.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Ηγεσία
  • Κινητοποίηση της ομάδας και αυτό-κινητοποίηση
  • Η ομάδα του ηγέτη - Διοίκηση
  • Σχεδιασμός προγράμματος υλοποίησης στόχων ομάδας
  • Αυτογνωσία

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner