Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να αναβαθμίσει τις Ηγετικές Ικανότητες των συμμετεχόντων ώστε να μην είναι απλά εκτελεστές αποφάσεων αλλά να συμμετέχουν στον προγραμματισμό εφαρμογή και έλεγχο των τμημάτων και του οργανισμού γενικότερα. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι Υπεύθυνοι Τμημάτων ή Διευθυντικά Στελέχη.

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να παρατηρούν συμπεριφορές και να τις επηρεάζουν είτε υποκινώντας τες, είτε ενθαρρύνοντας τες. Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του τμήματος του και να διευθύνει ομάδες ατόμων αποτελεσματικά.Τέλος, θα είναι σε θέση να αναπτύξει την εσωτερική επικοινωνία και την επιτυχία μεταξύ των εργαζόμενων.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Ηγεσία
  • Κινητοποίηση της ομάδας και αυτό-κινητοποίηση
  • Η ομάδα του ηγέτη - Διοίκηση
  • Σχεδιασμός προγράμματος υλοποίησης στόχων ομάδας
  • Αυτογνωσία

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner