Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει του συμμετέχοντες σε θέματα Α&Υ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφύγουν ατυχήματα που μπορεί να έχουν είτε άμεσες είτε μακροχρόνιες παθήσεις είτε σε εργαζόμενους είτε σε επισκέπτες. 

 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, εκτιμούν, επιλύουν και διαχειρίζονται πιθανούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Επιπλέον θα εφαρμόσουν την υιοθέτηση της κουλτούρας αυτής στους δικούς τους οργανισμούς.


Οι ενότητες που θα καλυφθούν:

 • Παράγοντες τους οποίους καλύπτει η ασφάλεια και η υγεία
 • Παρουσίαση σχετικής νομοθεσίας
 • Ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας και υγείας
 • Μεθοδολογίας λήψης μέτρων για κινδύνους στο χώρο εργασίας
 • Παραδείγματα εκτίμησης κινδύνων σε συναφής χώρους εργασίας
 • Πρακτική εξάσκηση - Διάγνωση και αναγνώριση διαφόρων κινδύνων
 • Εντοπισμός επηρεαζόμενων προσώπων
 • Αρμοδιότητες επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας
 • Ετοιμασία σχεδίου δράσης
 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης
 • Ετοιμασία γραπτών οδηγιών ασφάλειας

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner