Ναυαγοσωστική - Pool Life Saver


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Κανόνες ασφαλείας
  • Δεξιότητες αξιολόγησης κολύμβησης
  • Μέθοδοι κολύμβησης με σωσίβιο
  • Διαδικασίες διάσωσης ρίχνοντας ένα αντικείμενο
  • Μέθοδοι εισόδου και εξόδου νερού
  • Μέθοδοι διάσωσης
  • Δεξιότητες ναυαγοσώστη
  • Τεχνικές που βγάζουν τα θύματα από το νερό
  • Αξιολόγηση δεξιοτήτων

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner