Διαχείριση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό οργανισμών που χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα έτσι ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται και να χειρίζονται τα μηχανήματα αυτά με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συναδέλφους τους.

 

Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τυχόν επισκέπτες στον χώρο. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό δίχως την ασφαλή διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού και ιδίως των ανυψωτικών μηχανημάτων.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Εισαγωγή στα Ανυψωτικά Μηχανήματα
  • Είδη συρματόσχοινων
  • Αλυσίδες δυνάμεως
  • Προληπτικοί έλεγχοι κατά την διάρκεια της χρήσης
  • Έλεγχος συρματόσχοινων σύμφωνα με την νομοθεσία
  • Γερανογέφυρες
  • Ζυγοί Ανύψωσης
  • Επικίνδυνες ενέργειες
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
  • Είδη φορτίων και έλεγχος αυτών

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner