Διαχείριση Κρίσεων με Επίκεντρο την Διατήρηση της Κερδοφορίας

Το σεμινάριο αυτό, έχει σκοπό την εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών ή προσωπικού των οργανισμών σε θέματα που αφορούν την Κρίση και τη διαχείριση αυτής με την προϋπόθεση την διατήρηση της κερδοφορίας. Η λειτουργία κάθε οργανισμού επηρεάζεται διαφορετικά με την εμφάνιση μια απρόσμενης  ή και πρωτόγνωρης κρίσης. Οι επιπτώσεις μιας κρίσης πανδημίας όπως του νέου Κορωνοϊού, COVID-19, έχει δοκιμάσει και θα συνεχίσει για αρκετό καιρό να δοκιμάζει την κερδοφορία αλλά και την διατήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

 

Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε και ποια τα επόμενα βήματα κάθε οργανισμού; 

 

Κύριο μέλημα του κάθε οργανισμού είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό του για να είναι σε θέση να προνοεί, να προετοιμάζεται κατάλληλα και να δρουν άμεσα σε καταστάσεις κρίσεων που ενδεχομένων να επηρεάσουν τις δραστηρίοτητες της.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Στάδια διαχείρισης κρίσεων
  • Προληπτική & Αντιδραστική Διαχείριση Κρίσεων
  • Ο Κύκλος της Διαχείρισης κρίσης
  • Σχέδιο Διαχείρισης κρίσης
  • Διαχείριση Ρευστότητας και Κερδοφορίας κατά την Κρίση
  • Παραδείγματαµατα πετυχημένου µάνατζµεντ κρίσης
  • Παραδείγματαµατα αποτυχημένου µάνατζµεντ κρίσης

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner