Διοίκηση και Οργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει άτομα που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό και επιθυμούν να τις εφαρμόσουν στους οργανισμούς τους. Συγκεκριμένα βοηθά τόσο υφιστάμενα διευθυντικά στελέχη αλλά και νεοσύστατα, στον εμπλουτισμό γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων επί του θέματος.

 

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την αναγνώριση της ανάγκης για πρόσληψη και έπειτα την καταλληλότητα επιλογής. Το σεμινάριο εμπίπτει και σε πτυχές του ανθρώπινου δυναμικού που αφορούν διαχείριση μισθών, κινήτρων και αξιολογήσεις του προσωπικού. Το σεμινάριο είναι ένα από τα πιο διαδραστικά σεμινάρια, με πρακτικές ασκήσεις και χρήση τεχνικών όπως προσομοιώσεις και υπόδυση ρόλων.

 


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διαδικασία Πρόσληψης
  • Περιγραφές Εργασίας
  • Διαδικασία εκπαίδευσης
  • Παρακίνηση Προσωπικού
  • Διαδικασία Αξιολόγησης Προσωπικού
  • Διαδικασία Τερματισμού Απασχόλησης

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner