Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Επίπεδο ΣΕΠ/CYQF/EQF5 (Επίπεδο 5)

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά άτομα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η πιστοποίηση αυτή παρέχεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ),  η οποία είναι ευρέως αναγνωρισμένη, που βοηθά κάθε άτομο (με ή χωρίς εμπειρία) να προοδεύσει επαγγελματικά και να βρεθεί με πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες.

 

Το εκπαιδευτικό, διαδραστικό σεμινάριο προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους κατάλληλα για την εξέταση μέσω αποτελεσματικής καθοδήγησης, ατομικές και ομαδικές εργασίες για την προετοιμασία της ειδικής εργασίας και της μικροδιδασκαλίας που απαιτούνται κατά την εξέταση. Η εξάσκηση και τελειοποίηση αυτής της πρακτικής από τον καθένα μας επιτυγχάνεται με την ορθή αρχική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση. 

 

Η εναλλαγή σε σύγχρονες αντιλήψεις εκπαίδευσης που θέλουν τον εκπαιδευτή / παρουσιαστή όχι μόνο σαν έναν απλό γνώστη του αντικειμένου του ή έναν απλό μεταδότη γνώσεων, αλλά έναν εμψυχωτή και συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας. Κάποιον που γνωρίζει πώς να αναπτύξει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την κριτική τους ικανότητα και πολλά άλλα. 


Ενότητες που θα καλυφθούν:

 • Βασικές Έννοιες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εισαγωγικές Έννοιες ως προς το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) 
 • Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών οικονομικού τομέα
 • Διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών
 • Διερεύνηση και ανάλυση ατομικών αναγκών κατάρτισης
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου κατάρτισης
 • Εναρκτήρια συνάντηση
 • Επιλογή και ανάπτυξη μεθόδων, μέσων, υλικών και τεχνικών κατάρτισης
 • Πρώτη Επαφή Εκπαιδευτή με τους Συμμετέχοντες
 • Γλώσσα Σώματος και Ομιλία
 • Κλίμα Μάθησης
 • Διδασκαλία
 • Αρχές διαχείρισης και εμψύχωσης ομάδας
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή Αξιολόγησης
 • Οργάνωση Σεμιναρίου
 • Εκτέλεση και Παρουσίαση Ειδικής Εργασίας
 • Προετοιμασία και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας
 • Οδηγίες για εξέταση Υποψηφίων Επαγγελματικών Προσόντων

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner