Εξυπηρέτηση Πελατών και Αύξηση Πωλήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να καταρτιστούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητες τους όσον αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση, την καλύτερη διαχείριση πελατών καθώς και την αύξηση των πωλήσεων. 

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό διάφορων ομάδων πελατών, στον χειρισμό διάφορων πιθανών παραπόνων και στην κατάλληλη επικοινωνία με τον κάθε πελάτη. Θα αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με τους Κύκλους Πωλήσεων και στην αξιολόγηση αυτών με σκοπό να υπολογίζουν και να συγκρίνουν με τους Κύκλους Πωλήσεων των δικών τους οργανισμών.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Πελάτης η Κινητήρια Δύναμη
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Κύκλοι Πωλήσεων
  • Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση
  • Χειρισμός δύσκολων πελατών
  • Χειρισμός παραπόνων πελατών
  • Ανάλυση της δραστηριότητας πωλήσεων
  • Πωλήσεις και κόστος

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner