Εξυπηρέτηση Πελατών και Αύξηση Πωλήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να καταρτιστούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητες τους όσον αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση, την καλύτερη διαχείριση πελατών καθώς και την αύξηση των πωλήσεων. 

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό διάφορων ομάδων πελατών, στον χειρισμό διάφορων πιθανών παραπόνων και στην κατάλληλη επικοινωνία με τον κάθε πελάτη. Θα αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με τους Κύκλους Πωλήσεων και στην αξιολόγηση αυτών με σκοπό να υπολογίζουν και να συγκρίνουν με τους Κύκλους Πωλήσεων των δικών τους οργανισμών.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Πελάτης η Κινητήρια Δύναμη
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Κύκλοι Πωλήσεων
  • Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση
  • Χειρισμός δύσκολων πελατών
  • Χειρισμός παραπόνων πελατών
  • Ανάλυση της δραστηριότητας πωλήσεων
  • Πωλήσεις και κόστος

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner