Επείγοντα Περιστατικά στο χώρο Εργασίας

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά όλους τους εργαζόμενους (και μη), να καταρτιστούν σε θέματα Πρώτων Βοηθειών.

Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν την ετοιμότητα, θα είναι σε θέση να αναλάβουν δράση σε κάθε περίσταση έκτακτης ανάγκης.  Θα αποκτήσουν γνώσεις μέσω πρακτικών που αφορούν έλεγχο και αξιολόγηση των κινδύνων προς το θύμα, τον εαυτό του και τυχόν παρευρισκομένους αλλά και επίσης την κατάλληλη χρήση εξοπλισμού.

 

Νόμος: Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) / 2009:

"Κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει ή να διασφαλίζει ότι παρέχεται επαρκής αριθμός αρμόδιων Πρώτων Βοηθών"


  • Αναγνώριση
  • Δεξιότητες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
  • Δεξιότητες Δευτεροβάθμιας Φροντίδας
  • Φροντίδα Ειδικών Τραυμάτων και ασθενειών
  • Ασκήσεις Δεξιότητας 

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner