Επικερδότητα μιας επιχείρησης και η επιτυχία της


Οι ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Σημασία Κέρδους
  • Πως να διορθώσετε την κατάσταση
  • Πως να εξασφαλίσετε την μακροχρόνια υγεία της επιχείρησης

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner