Κατάρτιση στην Ορθολογική Οδήγηση

Σκοπός του σεμιναρίου είναι εκπαιδεύσει οδηγούς που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αλλά πέρα από αυτό δεν έχουν καταρτιστεί περαιτέρω.Τα αποτελέσματα λανθασμένων πρακτικών οδήγησης οδηγούν σε  αυξημένα καθημερινά κόστη, κακή εξυπηρέτηση πελατών, δυσφήμιση της εταιρίας μέχρι και ατυχήματα, ορισμένα θανατηφόρα.

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ορθολογιστικής οδήγησης έτσι ώστε να διαμορφώσουν την «οδηγητική τους προσωπικότητα».  Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός απόκλισης από την ορθολογιστική οδήγηση τόσο περισσότερα κόστη για την εταιρία και τόσο μεγαλύτερες οι συνέπειες στην υγείας των εργαζομένων και οι πιθανότητες να συμβεί κάποιο ατύχημα. 


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Νομοθεσία
  • Ενέργειες του επαγγελματία οδηγού πριν την οδήγηση
  • Οικονομική οδήγηση
  • Επιχειρηματικό πλάνο
  • Ασφάλεια και Υγεία κατά την Οδήγηση

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner