Χτίσιμο Μάρκας - Branding

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγηθεί η έννοια του "Branding" και τη σημαντικότητα ύπαρξης σε ένα οργανισμό στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα ενδιέφερε άτομα που θα ήθελαν να χτίσουν την δική τους Μάρκα ή άτομα που θα ήθελα να τροποποιήσουν την υφιστάμενη για λόγους μη επιτυχίας. Η Μάρκα αναγνωρίζεται και απομνημονεύεται σε κάθε μυαλό όταν ακολουθεί τις κατάλληλες σχεδιαστικές προϋποθέσεις. 

 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν την Μάρκα του δικού τους οργανισμού βάση του οράματος και της αποστολής που έχουν τεθεί, και παράλληλα βάση της προσωπικότητας που θέλουν να εκφράζει. Επιπλέον, θα δημιουργήσουν το Σλόγκαν της Μάρκας τους με απώτερο σκοπό τη διείσδυση του οργανισμού στην αγορά και στην κατάκτηση της.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Δημιουργία αξίας
  • Ανταγωνιστική θέση, Όραμα και Αποστολή της Μάρκας
  • Αρχιτεκτονική της Μάρκας
  • Καθορισμός της προσωπικότητας της Μάρκας
  • Επικοινωνία της Μάρκας
  • Διαχείριση Μάρκας
  • Στρατηγική Μάρκας
  • Καθορισμός του Σλόγκαν της Μάρκας
  • Ανατροφοδότηση της Μάρκας

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner