Χτίσιμο Μάρκας - Branding

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγηθεί η έννοια του "Branding" και τη σημαντικότητα ύπαρξης σε ένα οργανισμό στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα ενδιέφερε άτομα που θα ήθελαν να χτίσουν την δική τους Μάρκα ή άτομα που θα ήθελα να τροποποιήσουν την υφιστάμενη για λόγους μη επιτυχίας. Η Μάρκα αναγνωρίζεται και απομνημονεύεται σε κάθε μυαλό όταν ακολουθεί τις κατάλληλες σχεδιαστικές προϋποθέσεις. 

 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν την Μάρκα του δικού τους οργανισμού βάση του οράματος και της αποστολής που έχουν τεθεί, και παράλληλα βάση της προσωπικότητας που θέλουν να εκφράζει. Επιπλέον, θα δημιουργήσουν το Σλόγκαν της Μάρκας τους με απώτερο σκοπό τη διείσδυση του οργανισμού στην αγορά και στην κατάκτηση της.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Δημιουργία αξίας
  • Ανταγωνιστική θέση, Όραμα και Αποστολή της Μάρκας
  • Αρχιτεκτονική της Μάρκας
  • Καθορισμός της προσωπικότητας της Μάρκας
  • Επικοινωνία της Μάρκας
  • Διαχείριση Μάρκας
  • Στρατηγική Μάρκας
  • Καθορισμός του Σλόγκαν της Μάρκας
  • Ανατροφοδότηση της Μάρκας

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner