Μέθοδοι Εξοικονόμησης κόστους σε Στόλους Οχημάτων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους οδηγούς οχημάτων ή τα Διευθυντικά τους στελέχη για την οικονομική οδήγηση τους στα οχήματα του οργανισμού που τα χρησιμοποιούν καθημερινά. Η δραματική αύξηση των καυσίμων, το αυξημένο κόστος συντήρησης των οχημάτων και η προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλουν την κατάρτιση.

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τη δομή και βασικές πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας και τις τελευταίες αλλαγές σε θέματα επαγγελματικής οδήγησης. Επιπλέον θα αποκτήσουν νέες οδηγητικές γνώσεις και δεξιότητες, διαμορφώνοντας την νοοτροπία «ασφαλούς και οικονομικής οδήγησης» και της σωστής αντίληψης και εκτίμησης των υφιστάμενων και δυνητικών κινδύνων του οδηγητικού περιβάλλοντος.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Συμπεριφορά του επαγγελματία οδηγού
  • Ενέργειες του επαγγελματία οδηγού πριν την οδήγηση
  • Ασφάλεια και Υγεία κατά την οδήγηση
  • Οικονομική Οδήγηση
  • Νομοθεσία

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner