Μέθοδος Κοστολόγησης Προϊόντων - ABC

Το ABC ή διαφορετικά Activity Based Costing, Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, είναι μέθοδος κοστολόγησης που εστιάζει στις δραστηριότητες σε ένα οργανισμό, ανεξαρτήτως τομέα κατάρτισης, κατά την παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας. 

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο στον δικό τους οργανισμό με απώτερο σκοπό να εντοπίσουν τα μη αποδοτικά προϊόντα, ή υπηρεσίες, να δημιουργήσουν το κατάλληλο προϋπολογισμό και να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές διεργασίες με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Οριακό Κόστος
  • Κέντρα Κόστους
  • Δομή Κόστους Παραγωγής
  • Κόστος Δραστηριότητας - ABC (Activity Based Costing)
  • Συστήματα Κοστολόγησης
  • Αποτίμηση Αποθεμάτων
  • Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Κόστη

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner