Οργάνωση αποθεμάτων και  αποθηκών με στόχο την μείωση λειτουργικών κοστών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό οργανισμών που η φύση της επιχείρησης τους απαιτεί χρήση αποθηκευτικών κέντρων, για την οργάνωση τους και για την ορθή διαχείριση των αποθεμάτων.  Απώτερος σκοπός και τελικός, μέσω της αναδιοργάνωσης των αποθηκευτικών κέντρων η μείωση λειτουργικών κοστών που επιφέρει, καθώς οι δραστηριότητες που γίνονται στο αποθηκευτικό κέντρο επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία της επιχείρησης, την εξυπηρέτηση των πελατών και την ποιότητα των  προϊόντων.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Χωροταξία Αποθήκης
  • Λειτουργία Αποθήκης
  • Διοίκηση Αποθήκης
  • Προσωπικό Αποθήκης
  • Οργάνωση Αποθεμάτων
  • Κόστος των Αποθεμάτων
  • Βελτίωση Αποδοτικότητας Αποθεμάτων
  • Μέθοδοι μείωσης του κόστους

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner