Οργάνωση αποθεμάτων και  αποθηκών με στόχο την μείωση λειτουργικών κοστών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό οργανισμών που η φύση της επιχείρησης τους απαιτεί χρήση αποθηκευτικών κέντρων, για την οργάνωση τους και για την ορθή διαχείριση των αποθεμάτων.  Απώτερος σκοπός και τελικός, μέσω της αναδιοργάνωσης των αποθηκευτικών κέντρων η μείωση λειτουργικών κοστών που επιφέρει, καθώς οι δραστηριότητες που γίνονται στο αποθηκευτικό κέντρο επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία της επιχείρησης, την εξυπηρέτηση των πελατών και την ποιότητα των  προϊόντων.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Χωροταξία Αποθήκης
  • Λειτουργία Αποθήκης
  • Διοίκηση Αποθήκης
  • Προσωπικό Αποθήκης
  • Οργάνωση Αποθεμάτων
  • Κόστος των Αποθεμάτων
  • Βελτίωση Αποδοτικότητας Αποθεμάτων
  • Μέθοδοι μείωσης του κόστους

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner