Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος Πωλήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι για διευθυντικά στελέχη να καταρτιστούν σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τμήματος πωλήσεων.

Οι απαιτήσεις των πελατών και τα δεδομένα τη αγοράς αλλάζουν συνεχώς και οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν και να ευθυγραμμιστούν σε αυτές τις αλλαγές με επιτυχία. 

 

Το τμήμα πωλήσεων, παίζει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων της επιχείρησης, καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και της αγοράς.Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις για την οργάνωση του τμήματος μέσω σύγχρονων μορφών οργάνωσης πωλήσεων όπως εφαρμογή τεχνικών οργανώσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τον πελάτη, σχεδιασμός διαδικασιών πωλήσεων και πρόβλεψη πωλήσεων.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Οργάνωση Πωλήσεων και Στρατηγικό Πλάνο
  • Ανάπτυξη του Προγράμματος Πωλήσεων
  • Κύκλοι Πωλήσεων
  • Σχεδιασμός Μοντέλου Πώλησης
  • Διαδικασίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ανάλυση της δραστηριότητας πωλήσεων
  • Πωλήσεις και Κόστος

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner