Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος Πωλήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι για διευθυντικά στελέχη να καταρτιστούν σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τμήματος πωλήσεων.

Οι απαιτήσεις των πελατών και τα δεδομένα τη αγοράς αλλάζουν συνεχώς και οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν και να ευθυγραμμιστούν σε αυτές τις αλλαγές με επιτυχία. 

 

Το τμήμα πωλήσεων, παίζει καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων της επιχείρησης, καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και της αγοράς.Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις για την οργάνωση του τμήματος μέσω σύγχρονων μορφών οργάνωσης πωλήσεων όπως εφαρμογή τεχνικών οργανώσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τον πελάτη, σχεδιασμός διαδικασιών πωλήσεων και πρόβλεψη πωλήσεων.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Οργάνωση Πωλήσεων και Στρατηγικό Πλάνο
  • Ανάπτυξη του Προγράμματος Πωλήσεων
  • Κύκλοι Πωλήσεων
  • Σχεδιασμός Μοντέλου Πώλησης
  • Διαδικασίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ανάλυση της δραστηριότητας πωλήσεων
  • Πωλήσεις και Κόστος

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner