Οργάνωση Παραγωγής

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε μεθοδολογίες και πρακτικές οι οποίες θα αναβαθμίσουν έμπρακτα τη βιομηχανία σε θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης, εκτέλεσης, ελέγχου της παραγωγής. Θα εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους στον τομέα της Παραγωγής λόγω αύξησης των παραγομένων προϊόντων, του όγκου παραγωγής, του εξοπλισμού και του προσωπικού παραγωγής.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Σύστημα Παραγωγής
  • Κυπριακή Βιομηχανία
  • Κατηγορίες Συστημάτων Παραγωγής
  • Σχεδιασμός Προϊόντος
  • Χωροταξία Χώρων Παραγωγής
  • Τεχνολογίες Παραγωγής
  • Προγραμματισμός Παραγωγής
  • Έλεγχος Παραγωγής
  • Οργάνωση και Έλεγχος Αποθεμάτων
  • Συντήρηση Εξοπλισμού

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner