Παρουσίαση Υπηρεσιών Butlering

Σκοπός του σεμιναρίου να εκπαιδεύσει προσωπικό Ξενοδοχείων που είναι υπεύθυνο για τους VIP (Very Important Person), συνήθως τραγουδιστές, ηθοποιούς, σημαντικά στελέχη επιχειρήσεων κλπ, στην γενική συμπεριφορά προς αυτούς.

 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να παρακολουθούν και να εντοπίζουν τις ανάγκες των πελατών πριν τις εντοπίζουν οι ίδιοι, θα χειρίζονται δύσκολους ή απαιτητικούς πελάτες και αρνητικές καταστάσεις κατάλληλα. Επιπλέον, θα αποκτήσουν δεξιότητες αναφορικά με εξειδικευμένες VIP υπηρεσίες και κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • "VIP" Υπηρεσίες
  • Προσόντα του Λειτουργού Εξυπηρέτησης VIP Πελατών
  • Προσωπική Φροντίδα του Λειτουργού Εξυπηρέτησης VIP Πελατών
  • Επικοινωνία με πελάτες
  • Ετοιμασία πριν την άφιξη του πελάτη
  • Παροχή Υπηρεσιών
  • Προσφερόμενες Υπηρεσίες
  • Ενέργειες μετά την αποχώρηση του πελάτη

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner