Παρουσίαση Υπηρεσιών Butlering

Σκοπός του σεμιναρίου να εκπαιδεύσει προσωπικό Ξενοδοχείων που είναι υπεύθυνο για τους VIP (Very Important Person), συνήθως τραγουδιστές, ηθοποιούς, σημαντικά στελέχη επιχειρήσεων κλπ, στην γενική συμπεριφορά προς αυτούς.

 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να παρακολουθούν και να εντοπίζουν τις ανάγκες των πελατών πριν τις εντοπίζουν οι ίδιοι, θα χειρίζονται δύσκολους ή απαιτητικούς πελάτες και αρνητικές καταστάσεις κατάλληλα. Επιπλέον, θα αποκτήσουν δεξιότητες αναφορικά με εξειδικευμένες VIP υπηρεσίες και κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • "VIP" Υπηρεσίες
  • Προσόντα του Λειτουργού Εξυπηρέτησης VIP Πελατών
  • Προσωπική Φροντίδα του Λειτουργού Εξυπηρέτησης VIP Πελατών
  • Επικοινωνία με πελάτες
  • Ετοιμασία πριν την άφιξη του πελάτη
  • Παροχή Υπηρεσιών
  • Προσφερόμενες Υπηρεσίες
  • Ενέργειες μετά την αποχώρηση του πελάτη

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner