Ποιοτική Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι οργανισμοί να στοχεύσουν στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Το σεμινάριο αφορά όλα τα στελέχη ενός οργανισμού, ανεξαρτήτως θέσης εργασίας.

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό διάφορων ομάδων πελατών, στον χειρισμό διάφορων πιθανών παραπόνων και στην κατάλληλη επικοινωνία με τον κάθε πελάτη. Επιπλέον, το σεμινάριο θα παρέχει διαδραστικότητα και πρακτική εξάσκηση σε θέματα παρουσίασης Υπηρεσιών ή προϊόντων της επιχείρησης και εξυπηρέτησης πελάτη τόσο τηλεφωνικά αλλά και από κοντά. 


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Πελάτη η Κινητήρια Δύναμη
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Νομοθεσία
  • Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση
  • Δημιουργημένη Πώληση
  • Χειρισμός δύσκολων πελατών
  • Χειρισμός παραπόνων πελατών
  • Διαπραγμάτευση

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner