Πρακτικές Ομαλής Διαδοχής στις Επιχειρήσεις

Το σεμινάριο αφορά περισσότερα Διευθυντικά στελέχη και μη Οικογενειακών Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να προετοιμάσου κατάλληλα τους επόμενους διάδοχους της επιχείρησης. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχει σημαντικό πρόβλημα διαδοχής και καταλήγει σε πρόβλημα βιωσιμότητας της επιχείρησης. Το 80% των οικογενειακών επιχειρήσεων κλείνει στην τρίτη γενιά.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιλύσει αποτελεσματικές τριβές και προβλήματα μεταξύ των διαδόχων, να σχεδιαστούν κατάλληλα οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας, να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τους, να προετοιμάσει τους κληρονόμους για την διαδοχή και τέλος, να αναπτύξουν γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων σε θέματα Ηγεσίας αλλά σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Οικογενειακή Επιχείριση
  • Πλεονεκτήματα Οικογενειακών Επιχειρήσεων
  • Μειονεκτήματα Οικογενειακών Επιχειρήσεων
  • Παράγοντες βιωσιμότητας και ανάπτυξης Οικογενειακών Επιχειρήσεων
  • Οι ισορροπίες μεταξύ των οικογενειακών και των επιχειρηματικών στόχων
  • Η επιλογή του διάδοχου και η προετοιμασία του για την διαδοχή
  • Θέματα σχεδιασμού για την αποτελεσματική διαδοχή
  • Η ηγεσία στην Οικογενειακή Επιχείρηση

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner