Πρακτικές Ομαλής Διαδοχής στις Επιχειρήσεις

Το σεμινάριο αφορά περισσότερα Διευθυντικά στελέχη και μη Οικογενειακών Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να προετοιμάσου κατάλληλα τους επόμενους διάδοχους της επιχείρησης. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχει σημαντικό πρόβλημα διαδοχής και καταλήγει σε πρόβλημα βιωσιμότητας της επιχείρησης. Το 80% των οικογενειακών επιχειρήσεων κλείνει στην τρίτη γενιά.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιλύσει αποτελεσματικές τριβές και προβλήματα μεταξύ των διαδόχων, να σχεδιαστούν κατάλληλα οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας, να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τους, να προετοιμάσει τους κληρονόμους για την διαδοχή και τέλος, να αναπτύξουν γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων σε θέματα Ηγεσίας αλλά σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Οικογενειακή Επιχείριση
  • Πλεονεκτήματα Οικογενειακών Επιχειρήσεων
  • Μειονεκτήματα Οικογενειακών Επιχειρήσεων
  • Παράγοντες βιωσιμότητας και ανάπτυξης Οικογενειακών Επιχειρήσεων
  • Οι ισορροπίες μεταξύ των οικογενειακών και των επιχειρηματικών στόχων
  • Η επιλογή του διάδοχου και η προετοιμασία του για την διαδοχή
  • Θέματα σχεδιασμού για την αποτελεσματική διαδοχή
  • Η ηγεσία στην Οικογενειακή Επιχείρηση

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner