Προγραμματισμός των  λειτουργιών ενός αποθηκευτικού και διανεμητικού κέντρου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε θέματα ορθής οργάνωσης του Αποθηκευτικού και Διανεμητικού Κέντρου της εταιρία, έτσι ώστε να υπάρχει μέγιστη αξιοποίηση του χώρου και οι λειτουργίες του κέντρου να διεξάγονται με την μέγιστη απόδοση και το όσο πιο χαμηλό κόστος. Μια κατάλληλα οργανωμένη αποθήκη εξυπηρετεί σε μέγιστο βαθμό όχι μόνο τους υπαλλήλους αλλά κυρίως τους πελάτες, προμηθευτές και την ίδια την επιχείρηση με απώτερο σκοπό τη σωστή λειτουργία όλων των κλιμακίων, την μείωση κόστους και την αύξηση του κέρδους.

 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οργανώνοντας τους δικούς τους αποθηκευτικούς χώρους μέσω συστημάτων αποθήκευσης, συγκεκριμένης κωδικοποίησης υλικών και χρήσης δεικτών κοστολόγησης λειτουργιών αποθήκης.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Κατηγορίες αποθηκών
  • Συστήματα αποθήκευσης υλικών (FIFO, LIFO)
  • Χωροταξική οργάνωση αποθήκης
  • Κωδικοποίηση υλικών και χώρων
  • Σωστή λειτουργική χρήση των χώρων 
  • Παραγωγικότητα αποθήκης
  • Υγιεινή και ασφάλεια

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner