Προγραμματισμός των  λειτουργιών ενός αποθηκευτικού και διανεμητικού κέντρου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε θέματα ορθής οργάνωσης του Αποθηκευτικού και Διανεμητικού Κέντρου της εταιρία, έτσι ώστε να υπάρχει μέγιστη αξιοποίηση του χώρου και οι λειτουργίες του κέντρου να διεξάγονται με την μέγιστη απόδοση και το όσο πιο χαμηλό κόστος. Μια κατάλληλα οργανωμένη αποθήκη εξυπηρετεί σε μέγιστο βαθμό όχι μόνο τους υπαλλήλους αλλά κυρίως τους πελάτες, προμηθευτές και την ίδια την επιχείρηση με απώτερο σκοπό τη σωστή λειτουργία όλων των κλιμακίων, την μείωση κόστους και την αύξηση του κέρδους.

 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οργανώνοντας τους δικούς τους αποθηκευτικούς χώρους μέσω συστημάτων αποθήκευσης, συγκεκριμένης κωδικοποίησης υλικών και χρήσης δεικτών κοστολόγησης λειτουργιών αποθήκης.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Κατηγορίες αποθηκών
  • Συστήματα αποθήκευσης υλικών (FIFO, LIFO)
  • Χωροταξική οργάνωση αποθήκης
  • Κωδικοποίηση υλικών και χώρων
  • Σωστή λειτουργική χρήση των χώρων 
  • Παραγωγικότητα αποθήκης
  • Υγιεινή και ασφάλεια

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner