Στρατηγικός Προγραμματισμός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι εκπαιδευόμενοι υπεύθυνοι τμημάτων αλλά και οποιοδήποτε προσωπικό, να καταρτιστούν σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού. Μέσω της κατάρτισης τους οι επιχειρήσεις, θα επανεξετάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και θα αναγνωρίσουν τη θέση τους στην αγορά, τις δυνατότητες και αδυναμίες τους.

 

Οι καταρτιζόμενοι θα δημιουργήσουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο, για τον δικό τους τον οργανισμό γνωρίζοντας τις δυνατότητες, αδυναμίες της αγοράς μέσω των διαφορετικών τύπων Στρατηγικού Προγραμματισμού. Γίνεται έμφαση στο Marketing όπου αποδεδειγμένα είναι από τα κυριότερα κριτήρια ανταγωνιστικότητας. Με συνδυασμό όλων των προαναφερόμενων και παράλληλα με την χρήση μεθόδων εφαρμογής, θα επαναπροσδιορίσουν ή και θα δημιουργήσουν νέους μακροχρόνιους στόχους έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιβιώσουν και να ευημερούν μακροχρόνια.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Αναγκαιότητα και η σημασία της Στρατηγικής Διεύθυνσης
  • Προγραμματισμός
  • Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος
  • Διαμόρφωση στρατηγικής και καθορισμός Στρατηγικών στόχων
  • Ενημέρωση για τη σημασία της δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών για επίτευξη των στρατηγικών στόχων
  • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
  • Οικονομικό Πλάνο
  • Στρατηγικό Marketing
  • Παρακίνηση προσωπικού για εφαρμογή εταιρικών αποφάσεων στρατηγικών
  • Ετοιμασίας του Στρατηγικού Πλάνου ανάπτυξης της επιχείρησης

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner