Σύγχρονες Τεχνικές Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει του συμμετέχοντες κατάλληλα στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου με απώτερο σκοπό την δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη-τηλεφωνητή και συνάμα αύξηση των πωλήσεων του οργανισμού. Τελικός στόχος του σεμιναρίου να δημιουργηθεί ομοιομορφία διαδικασιών από το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου.

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους εάν βρίσκονται σε Διευθυντικό τμήμα ή να εκπαιδευτούν οι ίδιοι εάν βρίσκονται στο Τηλεφωνικό τμήμα. Θα εκπαιδευτούν να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες εκφράσεις, τρόπους, ύφους και στρατηγικές για την αύξηση των πωλήσεων τους.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Ρόλος του τηλεφωνητή
  • Ο πελάτης
  • Εισαγωγή στο τηλεφώνημα
  • Καλές Πρακτικές Τηλεφωνικής Επαφής
  • Συγχρονισμός της συμπεριφοράς του πωλητή με την συμπεριφορά του ακροατή/πελάτη
  • Χειρισμός Δυσαρεστημένων Πελατών
  • Ανταλλαγή πληροφοριών
  • Τηλεφωνική Επικοινωνία και Πωλήσεις

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner