Τρόποι Βελτίωσης της Παραγωγικότητας

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να αυξήσουν στο μέγιστο την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους και που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις δυνατότητες τους.

 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν γνώσεις για την σημασία της παραγωγικότητας, μεθόδους καταγραφής της και ενέργειες που ακολουθούν τις μετρήσεις παραγωγικότητας και να αναγνωρίζουν παράγοντες που προκαλούν μειωμένη παραγωγικότητα. Θα αποκτήσουν δεξιότητες όπως τη χρήση βασικών δεικτών απόδοσης που εφαρμόζουν στην δική τους επιχείρηση και τη χρήση του Συστήματος Διοίκησης Επίδοσης (The Balanced Scorecard).

 


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Εισαγωγή στην Παραγωγικότητα
  • Πλεονεκτήματα Παραγωγικότητας
  • Σύστημα Διοίκησης Επίδοσης (The Balanced Scorecard)
  • Bench marking (Συγκριτική προτυποποίηση)
  • Παραγωγικότητα στην επιχείρηση / ανάθεση εργασιών
  • Δείκτες απόδοσης και Σύστημα Διαχείρισης Δεικτών
  • Μέτρηση παραγωγικότητας
  • Παραγωγικότητα και Ηγεσία

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner