Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Πιστοποιημένη  Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner